Traffic flow, density waves and equation-free analysis

Jens Starke
Technical University of Denmark, Department of Mathematics,
Matematiktorvet, Building 303, DK-2800 Kgs. Lyngby, Denmark,
J.Starke@mat.dtu.dk

Who was not yet amazed by traffic jams or stop-and-go waves on highways, emerging without any apparent reason? Just in the US there are 4.5 billion hours of traffic delay per year, which means that these phenomena are worth to be studied. The talk will introduce modern mathematical methods, namely equation-free techniques, to investigate traffic flow and density waves. It will be presented how you can analyze complicated things for which no explicit equations are available like the stability of the free flow of cars or under which situation a traffic jam wave dissolves. This knowledge could help in the future to avoid traffic jams and help all of us to save our valuable time, have less accidents and less polution.


Trafik flow, densitetsbølger og formelfri analyse

v/ Jens Starke, DTU Matematik
Hvem har ikke været forbløffet over trafikpropper eller stop og kør bølger på motorveje? Kødannelser som blot opstår ud i det blå uden egentlig årsag, dvs. uden trafikulykker eller vejarbejde. Alene i USA spildes mere end 4,5 milliarder timer om året på kødannelser, hvilket betyder at disse fænomener er samfundsmæssigt vigtige at studere. Dette foredrag introducerer moderne matematiske metoder til studiet af trafik flow og densitetsbølger. Metoderne inkludere teknikker fra ikke-lineær dynamik og de paradoksklingende formel frie metoder. I sidstnævnte tilfælde ønskes en variabel beregnet, som f.eks. densiteten af biler, uden at man har adgang til en eksplicit formuleret matematisk formel for denne variabel. Vi vil forsøge at svare på hvorledes bilkøer opløses og dermed hjælpe os med at undgå kødannelser, spare værdifuld tid, opnå færre ulykker samt mindre forurening.

Last modified: Wed Jul 1 13:18:51 CEST 2009